Showing posts with label Keperawatan keluarga. Show all posts
Showing posts with label Keperawatan keluarga. Show all posts

Keperawatan keluarga

LAPORAN PENDAHULUAN ASUHAN KEPERAWATAN KELUARGA

A.     Pengertian Keluarga Keluarga adalah unit terkecil dari masayarakat yang terdiri atas kepala keluarga dan beberapa orang yang b...